Yoga for alle – mænd og kvinder

By:

Yoga er blandt de motionsformer, som har vundet størst indpas i den vestlige verden gennem de seneste tredive år. Selv om den form for yoga, vi dyrker i Danmark, har meget lidt tilfælles med den årtusindgamle praksis, som i højere grad bygger på filosofi og spiritualitet, er vestlig yoga stadig en holistisk motionsform, som kommer gennem hele kroppen, og som samtidig har fokus på det åndelige aspekt. Når du dyrker yoga, lærer du din krop bedre at kende, og får skabt forbindelse mellem krop og sind via åndedrættet.

Yoga – også for mænd

Mange mænd går måske rundt og tror, at yoga kun er for kvinder. I den vestlige verden er det da stort set også udelukkende kvinder, som optræder i reklamer for yoga studios – og indtil for nylig var der en betydelig overvægt af kvinder, der dyrkede yoga. Men flere og flere mænd får øjnene op for yogaens styrkende egenskaber. Mange mænd oplever, at de ikke når nær så langt med ren styrketræning og vægtløftning, og dette kan skyldes, at de ikke træner musklernes, senernes og bindevævets smidighed og plasticitet samtidig. Hvis man ikke sørger for at få en vis balance i sin træning, ender man med at slide på kroppen i stedet for at bygge sundt muskelvæv op. Og så er det, at træning pludselig får den modsatte effekt af, hvad man ønskede.

Med yoga trænes såvel udholdenhed som smidighed og styrke. Og gennem det store fokus på vejrtrækning opbygges kropsbevidstheden, således at man(d) bliver mere opmærksom på sin krops behov og signaler. Det er en stor fordel at supplere – eller i perioder helt erstatte – sin vante styrketræning med regelmæssig yoga praksis, hvis man er mand, og ønsker at træne målrettet og funktionelt.

Hvis du ønsker at vide mere, og evt. tilmelde dig et hold, kan du med fordel besøge joga.dk

Posted in: yoga