En privat flytning er uden tvivl stressende, men man kan gøre det meget lettere og spare en masse tid ved at følge nogle enkelte regler. Og der er heldigvis flyttefirmaer privat, der kan hjælpe dig med at gøre det til en god oplevelse. Det er en dårlig ide at blande ting fra forskellige rum. Hold ting fra et værelse i kasser adskilt fra de andre værelser, det vil spare dig en masse tid og bekymring, når du endelig pakker ud. Under ...

Når et menneske dør, efterlader han eller hun sig som regel en vis mængde jordisk gods. Har vedkommende igennem en årrække levet alene i et uskiftet bo – for eksempel som enke eller som enkemand – kan antallet af effekter i et dødsbo godt være temmelig højt. Ældre personer, som igennem et helt liv har samlet på memorabilia, antikviteter og andre lignende genstande, har typisk aldrig brudt sig om at skille sig af med disse forud for sin død. ...

Yoga er blandt de motionsformer, som har vundet størst indpas i den vestlige verden gennem de seneste tredive år. Selv om den form for yoga, vi dyrker i Danmark, har meget lidt tilfælles med den årtusindgamle praksis, som i højere grad bygger på filosofi og spiritualitet, er vestlig yoga stadig en holistisk motionsform, som kommer gennem hele kroppen, og som samtidig har fokus på det åndelige aspekt. Når du dyrker yoga, lærer du din krop bedre at kende, og ...

Når virksomheden står over for forandringer – for eksempel en større intern omstrukturering, en ekspansion, en sammenlægning eller en udsplitning af en eller flere divisioner – kan det være nødvendigt at ændre på sammensætningen af medarbejder staben. I mange tilfælde handler det om, at der kommer nye arbejdsområder til, som de eksisterende medarbejder ikke har forudsætninger for at udfylde. Det kan også være, at det af politiske årsager er nødvendigt at udskifte en eller flere medarbejdere i virksomheden, og dermed ...

De færreste tænker måske over det til daglig, men vi lever i en verden, hvor det visuelle betyder utroligt meget for, hvorledes vi orienterer os. Vi bruger tegn og symboler som navigationsredskaber, og positionerer os selv i forhold dertil. Vi lærer lynhurtigt at associere visse produkter og ydelser med grafiske repræsentationer. Og her er firma logoet den vigtigste markør. Hvis du er i tvivl om, hvad dette mon skal betyde, så tænk på, hvordan du ubevidst associerer det store, gule ...