Lad en erfaren konsulent fra et professionelt rekrutteringsbureau forestå rekruttering af medarbejdere

By:

Når virksomheden står over for forandringer – for eksempel en større intern omstrukturering, en ekspansion, en sammenlægning eller en udsplitning af en eller flere divisioner – kan det være nødvendigt at ændre på sammensætningen af medarbejder staben. I mange tilfælde handler det om, at der kommer nye arbejdsområder til, som de eksisterende medarbejder ikke har forudsætninger for at udfylde.

Det kan også være, at det af politiske årsager er nødvendigt at udskifte en eller flere medarbejdere i virksomheden, og dermed står man over for at skulle erstatte disse. I den forbindelse er der en stor arbejdsopgave i forhold til rekruttering. For det første skal det klarlægges, præcis hvilke opgaver, der ligger i den – eller de – nye stillinger. For det andet skal der, på baggrund af disse opgaver, defineres klare krav til de potentielle ansøgere til stillingen, således at evt. fejlansættelser undgås. Det kan nemlig godt gå hen og blive rigtig dyrt for virksomheden, hvis den nye medarbejder ikke er i besiddelse af de kompetencer, der efterspørges. Og så skal man til at begynde forfra med rekruttering og ansættelse af en ny medarbejder.

Hjælp til rekruttering? Kontakt et professionelt og erfarent rekrutteringsbureau

Dette kan virke som en rigtig stor mundfuld – og det er det også. Der skal afsættes mange mandetimer, hvis en rekrutterings- og ansættelses proces skal forløbe hensigtsmæssigt. Og den tid, du som arbejdsgiver ville skulle hive ud af dit travle skema til formålet, kunne være brugt bedre.

Derfor er det tilrådeligt, at du vælger at alliere dig med et rekrutteringsbureau. Et rekrutteringsbureau har som kerneområde at sikre det bedste match mellem virksomhed og ansøger på alle punkter: Uddannelse, fagligt niveau, erfaring, menneskelige kompetencer og ambitioner. Med et rekrutteringsbureau som sparring partner er du sikret et rekrutteringsforløb, som går efter bogen. Du kan læse mere om rekruttering, og finde din egen rekrutteringskonsulent hos det danske rekrutteringsbureau https://www.dedikation.dk/