Kompetent boligadvokat i Århus

By:

Når du skal købe bolig, er det en rigtig god idé at få kyndig råd og vejledning. Boligmarkedet er en sand jungle, og ikke alle har tid eller mulighed for at sætte sig ind i samtlige forhold omkring en bolighandel – det kan være for eksempel planer for lokalområdet (skal der bygges nyt, graves ud til nye kloakanlæg, oprettes institutioner og lignende), særlige regler og statutter, som er gældende i det område, huset eller lejligheden ligger i, eller pågående sager i ejendommen, som ikke er afsluttet. Og selv om det hedder en ejendomsmægler, skal du aldrig være sikker på, at mægler er på din side, når det handler om at få bragt alle forhold omkring bolighandel frem i lyset. I følge loven er det nemlig forbudt for en sagkyndig at repræsentere begge parter i en sag, og da ejendomsmægleren får sin provision ved at sælge, er det naturligt, at mægler vælger at stå på sælgers side i en bolighandel.

Derfor er det altid højest tilrådeligt at alliere sig med en dygtig boligadvokat, når man står for at skulle købe fast ejendom. En boligadvokat vil være din garanti for, at handelen forløber korrekt. Boligadvokaten kender til alle faldgruber i forbindelse med en bolighandel, og vil til enhver tid sørge for, at alle dokumenter og skrivelser, som vedrører ejendommen, vil blive grundigt gennemgået. Du undgår grimme overraskelser i form af skjulte skader og pludseligt opståede udgifter, for eksempel hvis ejendommen skal have lavet nyt tag, og fællesudgifterne dermed stiger. Hvis man ikke er forberedt på den slags forandringer, kan man hurtigt komme til at sætte sig for dyrt. En boligadvokat vil kunne gennemskue sådanne planlagte projekter, og sørge for, at du er behørigt advaret.

Når man står for at skulle underskive en købsaftale, er det ligeledes tilrådeligt at få indføjet et advokatforbehold i denne. Med et advokatforbehold har din boligadvokat et bestemt tidsrum – for det meste omkring fjorten dage – til at gennemse købsaftalen og alle dokumenter, som er forbundet hermed. Hvis du sørger for at få et advokatforbehold indskrevet i købsaftalen, kan du inden for det tidsrum, forbeholdet løber i, træde ud af købsaftalen uden at skulle godtgøre sælger – uden et advokatforbehold vil du skulle betale 1% af købesummen for at gøre brug af din fortrydelsesret.

Hos Hviid Boligadvokater har vi lang tids erfaring med at rådgive købere. Hvis du står overfor at skulle købe bolig, og du søger boligadvokaten i Århus, vil vi helt sikkert kunne hjælpe dig.