Når et menneske dør, efterlader han eller hun sig som regel en vis mængde jordisk gods. Har vedkommende igennem en årrække levet alene i et uskiftet bo – for eksempel som enke eller som enkemand – kan antallet af effekter i et dødsbo godt være temmelig højt. Ældre personer, som igennem et helt liv har samlet på memorabilia, antikviteter og andre lignende genstande, har typisk aldrig brudt sig om at skille sig af med disse forud for sin død. ...