Når virksomheden står over for forandringer – for eksempel en større intern omstrukturering, en ekspansion, en sammenlægning eller en udsplitning af en eller flere divisioner – kan det være nødvendigt at ændre på sammensætningen af medarbejder staben. I mange tilfælde handler det om, at der kommer nye arbejdsområder til, som de eksisterende medarbejder ikke har forudsætninger for at udfylde. Det kan også være, at det af politiske årsager er nødvendigt at udskifte en eller flere medarbejdere i virksomheden, og dermed ...